PDF openen in Writer en bewerken

Hoe kan ik een PDF document openen in Writer, coverteren in DOC en bewerken.
Exporteren naar PDF gaat.

Hartelijk bedankt

Je kunt een pdf openen in Draw en daar (beperkt) bewerken. Je kunt odt wel naar pdf exporteren, maar andersom gaat helaas niet.

Als je zelf een ODT-document maakt en opslaat als PDF, heb je in de PDF-opties de mogelijkheid om dat als hybride document te doen. Het is dan een PDF-bestand, waarin ook het ODT-bestand ingesloten zit en dat dus kan worden bewerkt.

THX, Zal uitproberen

En er is een mogelijkheid die het bewerken van een PDF in Draw mogelijk makkelijker maakt.
Het is daarvoor goed om eerst te begrijpen dat elke regel van het document (de PDF geopend in Draw), een apart tekstvak wordt.

Als je meerdere van die tekstvakken gelijktijdig selecteert, kun je met menu Shape > Consolidate text (Vorm > Tekst consolideren) de vakken samenvoegen en staat al die tekst in ieder geval in Ă©Ă©n vak :wink:

1 Like