Při kopírování textu z internetu do Writeru se některé mezery zobrazí jako šedý obdélník. Lze toto potlačit?

Text se tiskne správně.

Jedná se pravděpodobně o nezlomitelné mezery. Zobrazení lze vypnout v Nástroje → Možnosti → LibreOffice Writer → Pomůcky pro formátování → Nezlomitelné mezery - zrušit zaškrtnutí