Probleem met lange tekst en tekst centreren in koptekst (in Calc 5.2.5)

Van de week maakte ik in Calc, voor het eerst in lange tijd, een overzicht. Nu ben ik al jaren gewend om bij zo’n overzicht een koptekst in te voegen met wat gegevens. Zowel in MS Excel als in LO kon ik dan tekstopmaak toepassen maar nu in LO 5.2.5.1 lukt dat niet meer, in tegendeel, ik stuit op een paar probleempjes.

Als ik een tekst in het linker “vakje” plaats en ook een tekst in het midden “vakje” vloeit die tekst over de tekst in het linker vakje heen. In het verleden werd die tekst dan binnen het midden vakje gehouden door automatische terugloop. Dat is er niet meer, ik kan dat alleen berwerksteligen door steeds als de tekst te lang wordt een alineaeinde (Enter) in te voegen.

Ook was er een mogelijkheid om die tekst te centreren. Die is er kennelijk ook niet meer en dat is jammer want met centreren kon je een keurige kop in het werkblad zetten.

Mis ik iets of is dit er niet meer.

Dag Jan,

Bedankt voor je nadere uitleg + plaatjes!
Ik begrijp nu dat het niet centreren en regelterugloop van tekst in een cel gaat, maar om het aparte venster voor kopteksten.
Wat je inderdaad merkt is dat tekst in de drie ruimten van de kop/voettekst van de pagina, niet wordt automatisch afgebroken als de ‘ruimte op is’. Daarom loopt de lange tekst in je voorbeeld door elkaar.
Je kunt in het venster om de koptekst in te vullen, wel gewoon met Enter de tekst over meerdere regels verdelen. Dat werkt.
En dat werkte ook zo in versie 3.4. Ook daar loopt lange tekst door elkaar heen. Dus ik denk dat het altijd zo is geweest.

Hallo Cor,

Ik meen dat deze automatische terugloop er in het verleden wel was. Daarom stelde ik deze vraag. Helaas weet ik niet meer wanneer c.q. tot welke versie dit was, omdat ik al heel lang geen rekenblad kopteksten had gemaakt.

Het was in OOo 3.2.1. niet mogelijk, dus ik denk dat je je vergist :wink:
Maar in ieder geval is nu duidelijk wat je wel en niet kunt doen.

Dank voor je antwoord Cor. Helaas werkt dat niet. Als je het venster Koptekst hebt geopend is er van de “gewone” menu’s niets beschikbaar. Binnen het koptekst-menu zijn alleen tekenopmaakopties aanwezig en verder invoegen paginanummer, datum en nog wat van die dingen. Alinea-opmaak is niet meer mogelijk voor zover ik kan ontdekken.

Ook is de automatische terugloop verdwenen en als je de tekst zelf niet binnen het middelste vakje (“Middenbereik”) houdt loopt die over de volle breedte van de pagina door. Gewoon over de tekst in het linkerbereik en het rechterbereik heen en de teksten daarin doen dat ook, kortom een onleesbaar geval.
Zie hieronder hoe e.e.a er uitziet als je het intypte en hoe het er uit gaat zien in de afdrukweergave (en zo komt het op papier ook); links = zwart, midden = rood, rechts = groen

Wat ik typte in het koptekst venster:

Het resultaat in Afdrukweergave/op papier:

Klopt, in Libre 5.3 gaat het ook zo, maar daar staat tegenover dat je precies hetzelfde krijgt in OpenOffice 4.1.3, en daar zie ik ook geen mogelijkheden om ‘word wrap’ in te stellen, dus dit gedrag zit er al langer in.