Proportionele regelafstand, waarin verschilt dit van een vaste regelafstand?

Dag,

In Writer heb je vele keuzes om je regelafstand in te stellen. Meestal lever ik het pdf-bestand aan met een enkelvoudige regelafstand. Soms met een regelafstand van 1.15.

Nu bestaat er ook nog zoiets als ‘Proportionele regelafstand’ en ‘Vaste regelafstand’. De vaste regelafstand ken ik: mijn uitgever ziet graag een ingeleverd manuscript met een fontgrootte in 11 pt met een vaste regelafstand van 14 pt. Aangeduid als 11/14.

Maar wat houdt de ‘Proportionele regelafstand’ in?

Dank voor uw tijd en aandacht.

Uit de Help in versie 7.3.3:

Proportioneel
Selecteer deze optie en voer een percentagewaarde in het vakje in, waarbij 100% overeenkomt met een afstand van één regel.

Dus met 110% wordt de regelafstand 10 procent groter dan de standaardwaarde die bij het lettertype bij gegeven corpsgrootte hoort.

1 Like

Opmerking: een vaste regelafstand gebruik je alleen als je in je tekst bijvoorbeeld veel wiskundeformules invoegt die hoger zijn dan één regel. Bij alle andere instellingen (enkel, anderhalf, proportioneel enz.) wordt de regelafstand dan aangepast aan de hoogte van het ingevoegde object, wat een heel onrustig beeld op kan leveren.

1 Like