Raster in calc verdwijnt bij achtergrondkleur

daardoor wordt spreadsheet minder leesbaar op scherm

je kunt dit instellen.

Extra > Opties > Calc > Weergave… rechtsboven Raster.