Schrijven van een tabel-veld met text naar file

Omgeving:
LO versie 7.1.7
Window2 10.0, 64 bit
Firebird DB extern

Van een tabelveld met tekst, waarin CR (terugloopwagen) en NL (nieuwe regel) worden gebruikt, wil ik een file aanmaken om later in een andere tabel in een andere DB te gebruiken. Bij gebruik in een formulier wordt dit veld goed weergegeven.
Het schrijven naar een (txt)file in een macro gaat op zich wel goed, maar bij het teruglezen van dat file blijkt dat er steeds een nieuwe regel wordt aangemaakt in het file, wanneer er in de tekst een nieuwe regel teken aanwezig is.
Ik heb gedacht om dan betreffende teken te vervangen door een ander (b.v. #) en dat bij het verwerken weer terug te veranderen, maar krijg dat niet voor elkaar.
Gaarne advies hoe dit wel zou kunnen.

Ik vraag mij af wat het feitelijk doel is wat beoogd wordt. Heb ik het verkeerd als gedacht wordt aan het exporteren van gegevens naar een CSV of het gebruik van gegevens in een ander databasedocument.

Het gaat hierbij om het maken van een soort scriptfile, dat gebruik moet worden in een LO Base toepassing met een andere database die deels dezelfde tabellen heeft. De aan te passen tabellen in de tweede (doel) database worden niet op een andere wijze aangepast. In de doeldatabase kan het scriptfile worden gebruikt om de aanpassingen aan te brengen, b.v. door een gebruiker door het starten van een update-routine (macro), aan te maken in de LO Base toepassing in de doelomgeving.

Het werken met twee databases in LO Base lijkt me geen eenvoudige zaak, gezien de verschillende reacties in forums en andere bronnen. Dit is overigens wel mogelijk in een MS/Access omgeving, maar daar wilde ik eigenlijk van af.

Als er andere, betere oplossingen zijn houd ik me natuurlijk aanbevolen! Ik heb ernaar gezocht, maar nog niet iets gevonden.

Misschien moet je overwegen om naar een Engelstalig forum te gaan. Je hebt bewezen in een andere draad dat je goed in het Engels kunt communiceren en op die forums is gewoon meer kennis aanwezig. Ik kan wel wat vertellen maar ben ik feite toch maar een eenvoudige thuisgebruiker.

Stand-alone-documenten
Formulieren zijn in feite gewoon Officedocumenten. Wanneer je formulier is opgeslagen in het database document dat zijn enkel de gegevens in dat databasedocument te benaderen. Wanneer je een het zelfde formulier gewoon opslaat als een document dat zijn gegevens uit verschillende databasedocumenten te benaderen.

Gegevensbronnen(shift+control+F4)
De gegevensbronnen laten toe om al je gegevens gemakkelijk tebenaderen uit alle databasedocumenten. Je trekt zo de gegevens uit de gegevensbronnen naar een gewenst document. Daar is het gewenste vaak eenvoudig mogelijk. Een werkblad staat toe dat het actieve werkblad bewaard wordt als een CSV in de getoonde vormgeving. Probeer dit niet direct met een werkblad waarin andere gegevens staan want die worden mogelijk vernietigd. Schakel niet de waarschuwingen uit. Die waarschuwingen zijn een bescherming.

Ms-Access en Base zijn niet zo goed te vergelijken dat komt vooral doordat Access veel gebruikers vriendelijker maar de denkwijze heeft veel overeenstemming.

Uiteindelijk heb ik een werkwijze gevonden.
In eerste instantie wilde ik REPLACE gebruiken, maar heb blijkbaar een onjuiste syntax gebruikt.
Direct voor het schrijven van de data naar het uitvoer bestand verander ik alle Chr(10) en Chr(13) tekens in bv “@@” en “##”, ervan uitgaande dat deze tekens niet in de tekst voorkomen.
Bij het verwerken in de doeldatabase verander ik deze tekens na het lezen van een regel in het inputbestand weer terug.

De oplossing verdient zeker geen schoonheidsprijs, maar het werkt wel.

Bij het laden van een tabel vanuit een spreadsheet doet zich een soortgelijk probleem voor. De tekst wordt in de spreadsheet inclusief stuurkarakters getoond, maar deze worden tijdens het overbrengen naar de databasevelden eruit gefilterd op een of andere manier. Ook daar zou men voor betreffende cellen dezelfde kunnen toepassen, door na het laden de waarde van betreffende velden weer terug te veranderen.

Volgens mij moet je voorlopig gewoon tevreden zijn met de bereikte oplossing. Daarnaast moet je proberen te ontdekken hoe het een en ander werkt in LibreOffice. Zoals ik moet ontdekken hoe dit forum werkt. Ik heb geen idee over de speciale characters. Als ze in de tekst staan dan is het waarschijnlijk ook wel mogelijk om ze met een SQL opdracht te verwijderen maar ik werk niet met Firebird.