tabulka barev

Používám LibreOffice Version: 5.1.6.2 v Linuxu Ubuntu 16.04. V nastavení Tools…Options…LibreOffice…Colors jsem si vytvořil tabulku barev a uložil jsem ji a vidím ji v příslušném adresáři ~/.config/libreoffice/4/user/config/ jako soubor s příponou .soc . Když pustím LibreOffice, nastaví se mi v ní výchozí tabulka barev. Tu svou tabulku otevřu v tomtéž nastavení, v kterém jsem ji uložil a ty moje barvy a jejich názvy v té tabulce jsou. Ale žádná kombinace tlačítek [OK] a [Reset] nevede k tomu, aby mi pak LibreOffice ty moje barvy nabízela v dialogu Format…Character místo nebo kromě těch výchozích a při další volbě Tools…Options…LibreOffice…Colors se ukáže znova ta výchozí tabulka. Ty pokusy jsem dělal jako neprivilegovaný uživatel; mám se to pokusit nastavit jako “root” i pro další uživatele?
Jak se ta uložená tabulka používá? Dík,
Tomáš Pečený

Tu novou tabulku *.soc v tom adresáři je třeba (po zazálohování původní standard.soc, před puštěním LibreOffice) přejmenovat na standard.soc.
(To jsem uhádl podle [Solved] Palettes and Smooth colors in OpenOffice (View topic) • Apache OpenOffice Community Forum .)
Tomáš Pečený

Od verze 5.3 byly palety barev přepracovány, viz. New Color Palettes in LibreOffice - LibreOffice Design Team . Byla přidána “custom” paleta, která nahrazuje Tools…Options…LibreOffice…Colors