Toekennen rol aan diamodel (master slide)

Ik wil graag een eigen sjabloon maken voor Libreoffice Impress. De werkwijze in de huidige versies 6.6.2 en 7.1.2 lijkt echter te zijn gewijzigd.

Wanneer ik via Beeld → Diamodel werk verschijnen de diamodellen in beeld. Mijn doel is diverse modeldia’s te ontwerpen. Een titeldia, een standaarddia met titel + tekstblok en een aantal speciale dia’s met een quiz.
Ik wil bij het maken van een presentatie dat de tweede dia automatisch een andere opmaak heeft dan de eerste.

Het maken van de eerste modeldia gaat prima.
Als ik een modeldia toevoeg lukt dat ook nog. Wat niet lukt, is het bepalen van de rol van de nieuwe dia.

Voorheen stond in het dialoogvenster ‘Eigenschappen’ (van de dia) een rolmenu met daarin de verschillende diamodellen. Die optie staat er wel, maar ik kan geen ander model selecteren.

Hoe kan ik in de huidige versie van Impress meerdere diamodellen maken met diverse opmaken/rollen?

Je kunt gewoon je eigen dia maken en die daarna opslaan als een diamodel.
Als je de eerste dia en vervolgens de tweede (afwijkende) dia toevoegt en dit daarna als sjabloon opslaat, kun je de volgende keer dit sjabloon openen voor de juiste lay-out.
Dit wordt o.a. beschreven in de Handleiding voor Impress. De handleidingen zijn te vinden op: Documentatie | LibreOffice - Een aantrekkelijk, leuk project

Dank voor het meedenken!
Dus als ik het goed begrijp, maak ik eerst een set dia’s (Titeldia, dia met titel en tekst/afbeelding, etc.) die ik vervolgens vervolmaak in de Modeldiaweergave?
Ik zal weldra bekijken of dat het gewenste resultaat heeft.

Eigenlijk maak je er een sjabloon van. Die kun je dan steeds hergebruiken.