Verkeerde presentatie van formules in doc-bestand in LO Writer

In een docx-document dat gedownload werd staan een aantal chemische formules/berekeningen die in Write verkeerd gepresenteerd worden. In plaats van de juist formule staan er op die plaats omgekeerde vraagtekens, Is dit een fout in Writer of kan er een instelling worden gewijzigd zodat ze juist worden weergegeven. Dit document is bijgevoegd en een pdf-document met de juiste weergave.

Nakijkblad Opdracht week 7 5V 2324.docx (30.7 KB)

Nakijkblad Opdracht week 7 5V 2324.docx.pdf (185.5 KB)

het omgekeerde vraagteken werd bij mij goed geevalueerd, door de vierkante haken tussen " te plaatsen

"[" {H} rsub {3} {O} ^ "+" "]" = 8 , "26" ⋅ {"10"} ^ {−4} M

en bv Kz als

{K} rsub {z} = {"[" {F} ^ {−} "]"} ⋅ {"[" {H} rsub {3} {O} ^ "+" "]"} over {" [HF]"}

(geen accolade maar " rond de + )
Blijkbaar zijn +/-*[( ook operators in Math, door ze tussen quotes te plaatsen worden ze als letterlijke tekens opgevat.

Als je de formules met het programma Math gaat analyseren zie dat ze volgens dit programma niet goed zijn gevormd. Haken staan niet goed of er worden in het oorspronkelijke (.docx) document andere formulecommando’s gebruikt. Het lijkt erop dat Microsoft iets anders (en toleranter) omgaat met formules. Vaak gaat fout het fout bij een superscript plus of min door daar twee accolades achter te plaatsen wordt dit probleem opgelost.