Verschil tussen 'pagina's gespiegeld' of pagina 'Rechts-Links'.

Kan iemand mij ook uitleggen wat het verschil is in de optie Opmaak → Pagina → Lay-out-instellingen → Pagina-opmaak gespiegeld/pagina Rechts - Links’? Wanneer gebruik je ‘Gespiegeld’ en wanneer gebruik je ‘Rechts-Links’?

Je vindt een goede uitleg in de help. Functietoets F1. Vul pagina in het zoekvenster in. Daarna klik je onderaan de zoekresultaten de rubriek “Opmaken - pagina’s” aan.

De selectie heeft te maken met de marges die je wil hanteren.

Lay-out-instellingen

Pagina-layout

Selecteer de stijl van de pagina-layout die u in het huidige document wilt gebruiken.
Pagina-layout

Specificeer of het huidige opmaakprofiel oneven pagina’s, even pagina’s of zowel even als oneven pagina’s zou moeten weergeven.
Rechts en links

Het huidige pagina-opmaakprofiel toont zowel de oneven als de even pagina’smet linker- en rechtermarges zoals gespecificeerd.
Gespiegeld

Het huidige pagina-opmaakprofiel toont zowel oneven als even pagina’s met hun binnen- en buitenmarges zoals gespecificeerd. Gebruik deze opmaak als u de afgedrukte pagina’s als een boek wilt binden. Voer de bindingsruimte als de “Binnen”-marge.
Alleen rechts

Het huidige pagina-opmaakprofiel toont alleen oneven (rechter)-pagina’s. Even pagina’s worden weergegeven als blanco pagina’s.
Alleen links

Het huidige pagina-opmaakprofiel toont alleen even (linker)-pagina’s. Oneven pagina’s worden weergegeven als blanco pagina’s.