Voorwaardelijke opmaak in draaitabellen weg na vernieuwen draaitabel

Als ik de voorwaardelijke opmaak in een draaitabelsheet toepas, ziet alles er goed uit. Echter, op het moment dat ik de draaitabel vernieuw, is alle opmaak weg. Om deze weer terug te krijgen kan ik twee dingen doen: het document afsluiten en weer openen, of voorwaardelijke opmaak aanklikken, bewerken aanklikken, op OK klikken en dan is de opmaak weer toegepast.
Is het mogelijk om op een eenvoudiger of blijvende manier de opmaak weer in te stellen?

Ter info wat ik tot nu toe heb ingesteld in mijn werkblad (zie post [In Calc onder bepaalde condities automatisch wijzigingen laten plaatsvinden bij het wijzigen van de inhoud van cellen]).

Kolom ‘Volgnr’
Gegevens validatie: Formule: ALS(CEL(“CONTENTS”)=RIJ( )-1)
Controleren of het ingevoerde volgnummer overeenkomt met het rijnummer minus 1.

Kolom ‘Afgehandeld?’
Gegevens validatie: Formule: OF(CEL(“contents”)=“X”;CEL(“contents”)="")
Controleren of de invoer gelijk is aan een X of leeg is gelaten.
Voorwaardelijke opmaak voor deze kolom: Als celwaarde gelijk is aan X gebruik dan het opmaakprofiel ‘Groen’. Cellen met een X in deze kolom krijgen daarmee een groene achtergrondkleur.

Kolom ‘Ingepland?’
Zie omschrijving bij kolom ‘Afgehandeld?’. De achtergrondkleur is in deze kolom geel.

Kolom ‘Omschrijving’
De omschrijving van een actie moet zo kort mogelijk zijn. In het tabblad ’

Kolom ‘Omschrijving actie’
De omschrijving van een actie moet zo kort mogelijk zijn. In het tabblad ’Toelichting, voortgang acties’ kan meer tekst worden vermeld over de acties. Als bij een actie in veld met de verdere toelichting e.d. tekst wordt ingevoerd, dan krijgt in de tab ‘Overzicht acties’ bij dit actienummer het veld omschrijving een oranje achtergrondkleur.

Voor zover ik weet gaat (handmatige) opmaak verloren als de draaitabel vernieuwd wordt.
Onderstaand staat in het hoofdstuk ‘Draaitabellen gebruiken’ in de 'Handleiding voor Calc. De handleidingen zij trouwens te vinden op Documentatie | LibreOffice - Een aantrekkelijk, leuk project

Cellen opmaken
De cellen in het resultatengebied van de draaitabel worden automatisch opgemaakt door Calc. U
kunt deze opmaak wijzigen met alle hulpmiddelen in Calc. Als u echter wijzigingen in het ontwerp
van de draaitabel aanbrengt met directe opmaak, zal de opmaak terugkeren naar de opmaak die
automatisch door Calc wordt toegepast wanneer de tabel vervolgens wordt vernieuwd.
Bij het maken van een draaitabel worden zes celopmaakprofielen toegevoegd aan de lijst met
opmaakprofielen in het document, als deze nog niet zijn opgenomen. Elk van deze
opmaakprofielen wordt toegepast op een deel van de draaitabel. U kunt deze
draaitabelopmaakprofielen aanpassen. De opmaakprofielen van de draaitabel zijn:
• Draaitabel categorie
• Draaitabel hoek
• Draaitabel resultaat
• Draaitabel titel
• Draaitabel veld
• Draaitabel waarde
Tip
Gebruik de celopmaakprofielen voor een draaitabel om te zorgen dat de opmaak van
uw draaitabel niet onverwacht wordt gewijzigd tijdens het bijwerken en dat alle
draaitabellen in uw document hetzelfde uiterlijk hebben.
Voor de getalopmaak in het gegevensveld gebruikt Calc de getalopmaak die wordt gebruikt in de
overeenkomstige cel in de gegevensbron. In de meeste gevallen is dit handig (als de waarden
bijvoorbeeld in de valutanotatie zijn, wordt de bijbehorende cel in het resultaatgebied ook
opgemaakt als valuta). Als het resultaat echter een breuk of een percentage is, herkent de
draaitabel niet dat dit een probleem kan zijn; dergelijke resultaten moeten ofwel zonder een
eenheid zijn of als een percentage worden weergegeven. Hoewel u de getalopmaak handmatig
kunt corrigeren, blijft de correctie alleen van kracht tot de tabel weer wordt bijgewerkt.