Zetwijze; lettertype Dolly, corpsgrootte 11. Welke regelafstand verhoogt de leesbaarheid?

Dag,

In een boek dat ik in eigen beheer wil gaan uitgeven (en waarvan ikzelf ook de opmaak doe) heb ik een vraag: Als een tekst gezet is in corpsgrootte 11 pt. welke regelstand past hier het beste bij? Bijvoorbeeld: ik gebruik het lettertype ‘Dolly’ corpsgrootte 11 pt. Welke regelstand wordt hierbij geadviseerd? Ik maak voor de uiteindelijke opmaak gebruik van LibreOffice Writer. Hierbij heb je veel keuzes, zoals regelafstand 1.0 en 1.15 of een andere aangepaste waarde.

In het boek ‘Redactiewijzer’ van P.J. van der Horst spreekt de schrijver van 8/9 - 9/10 of 10/11. Men spreekt van een corpsgrootte 10 en een regelafstand van 11. Ik gebruik corpsgrootte 11. Maar de aanduiding 11/12 - kan ik niet terugvinden in LibreOffice Writer. Wel heb je in LO Writer de keuze uit ‘Vast’ en ‘Proportioneel’. Maar wat betekent dat? En waar vind ik een omrekentabel? Het is misschien een lastige vraag, toch stel ik hem.

Dank voor uw tijd en aandacht!

Dit is meer een vraag over grafisch ontwerp, dat is niet voor niets een vak waar je een opleiding voor kunt volgen, dan over het gebruik van een tekstverwerker zoals Writer. Dus, de juiste verhouding corpsgrootte en regelafstand moet u misschien ergens anders zien te vinden. Eén manier is om te experimenteren en een paar bladzijden te printen met steeds een andere regelafstand. Bijvoorbeeld 11/12, of 11/13 of 11/14. U kunt ook gewoon regelafstand Enkele of 1,15 proberen. Laat daar dan ook nog een paar mensen naar kijken en gebruik dan de verhouding die het beste bevalt. Let er trouwens op dat de lengte van de regel ook een rol speelt bij de leesbaarheid. Lange regels met kleine letters hebben een grotere regelafstand nodig, bij korte regels met grote letters word je sneller moe doordat je vaker met je ogen van regel naar regel moet springen.

Om die regelafstand in Writer in te stellen, gaat u als volgt te werk. Pas het opmaakprofiel voor de gewone tekst aan, dus Tekstblok of het opmaakprofiel waar u de hoofdtekst mee opmaakt. (Als u Standaard aanpast, krijgen alle daarvan afgeleide profielen dezelfde regelafstand, ook hoofdstuktitels!) Kies in het venster Alinea-opmaakprofiel de tab Inspringingen en afstanden de waarde Vaste (onderaan). Vul in het vak daarnaast 12 pt (of 13, wat dan ook) in; met pt forceert u punten als lengte-eenheid i.p.v. centimeters.

1 Like