Zijn de properties width, heigth, xpos, ypos van een form in base via basic te benaderen?

ik wil, nadat ik via een buttonclick een venster heb opgeroepen, de plaats en de afmetingen bepalen in basic

je bedoelt plaats en afmetingen van het net geopende venster?

je roept het venster ook aan met code? (ik heb veel ervaring in Basic, maar weinig in Base, vandaar dat ik eerst ff wat vraag :wink: )

Dat is precies wat ik bedoel.
Ik open het venster met code (button_click) maar wens de positie en de afmetingen van het geopend venster te bepalen.
Ik heb ook behoorlijk wat ervaring met basic, maar base???

Voeg toe aan code nadat een nieuw formulier is geopend:

  myDoc = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getbyname( "Naam van formulier Zojuist geopend" )
  oCurrentController = myDoc.getComponent().getCurrentController()
  oContainer = oCurrentController.getFrame().getContainerWindow()
  intXPos=100
  intYPos=100
  intHeight=500
  intWidth=350
  oContainer.setPosSize(intXPos, intYPos, intWidth, intHeight, 15)

Bewerk 2018-06-25:

Voorbeeld met verschillende schermformaten en posities ---- ScreenSizing.odb

Hetzelfde voorbeeld met behulp van parameters in de macro -----ScreenSizing2.odb

Het positioneren van het venster lukt prima, de afmetingen aanpassen lukt langs geen kanten.

Commentaar is niet correct. Zie bewerken in mijn antwoord.

Geeft de methode om het venster te openen ook niet het dialoogobject ?
Dat heb je simpel .PositionX etc