Stel uw vraag
0

can you reintroduce subtotals options for bold italice underlined?

gevraagd 2018-10-22 10:44:23 +0200

Leo de Kam gravatar image

Hi,

For reporting I use Calc a lot (linux version). Untill Libre Office 5 subtotals were automaticly shown in bold / italics and underlined. Not in the versions after Libre Office 5. Would it be possible to reintroduce this as an option in the subtotals menu?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

1 Antwoord

0

beantwoord 2018-10-23 23:28:04 +0200

cornouws gravatar image

updated 2018-10-23 23:28:58 +0200

Hi Leo,

Ik vermoed dat je een functie gebruikt(e) waarbij de subtotalen een apart opmaakprofiel hadden. En misschien nog wel hebben, maar dat dat opmaakprofiel in de nieuwe versie anders is..

Heb je evt. een voorbeeldbestand? (In de werkbalk voor het tekstvak zit als zesde van links een knop om een bestand in te voegen..)

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Sorry voor de late reactie..... gedoe met de account. bijgaand een voorbeeld bestand van hoe het in libre 5 er uit zagC:\fakepath\voorbeeld.xls

Leo de Kam gravatar imageLeo de Kam ( 2019-03-03 17:09:43 +0200 )bewerken

dank - de cel met functie Subtotaal in jouw voorbeeld heeft een ander opmaakprofiel. En het geeft in de huidige versies inderdaad nog steeds vet/cursief als opmaak.

Het lijkt me redelijk stug dat dat automatisch is gegaan in LibreOffice x... Of ?

cornouws gravatar imagecornouws ( 2019-03-05 23:07:13 +0200 )bewerken

Ik ben me niet bewust dat ik ooit een opmaakprofiel heb gekozen. Niet in Libre 5 en niet in Libre 6. Ik heb ook nooit een standaard opmaakprofiel gewijzigd. Out of the box wordt in Libre 5 subtotalen vet/onderstreept/schuingedrukt weergeven. En in 6 niets van dat alles. En dan krijg je dus een bijna onleesbaar overzicht waarin subtotalen er niet uitspringen. Ik heb in 6 nu wel wat andere opmaakprofielen uitgeprobeerd, maar dat levert niet het resultaat op dat subtotalen er uit springen. Het leek me eerst dat het geregeld was in Gegevens/subtotalen/tabblad opties, maar dat is dus niet zo.

Leo de Kam gravatar imageLeo de Kam ( 2019-03-06 08:34:49 +0200 )bewerken

Ik snap dat je je het niet bewust bent.

Als ik LibreOffice 5.0.6 start, werkblad, in paar cellen waarde invoer, dan daaronder =SUBTOTAAL(9;<bereik>) .. is het gewoon standaardopmaak. Dus niet automatisch een opmaakprofiel :)

cornouws gravatar imagecornouws ( 2019-03-06 10:05:49 +0200 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2018-10-22 10:44:23 +0200

Bekeken: 31 keer

Laatst bijgewertkt: Mar 06