Stel uw vraag
0

can you reintroduce subtotals options for bold italice underlined?

gevraagd 2018-10-22 10:44:23 +0200

Leo de Kam gravatar image

Hi,

For reporting I use Calc a lot (linux version). Untill Libre Office 5 subtotals were automaticly shown in bold / italics and underlined. Not in the versions after Libre Office 5. Would it be possible to reintroduce this as an option in the subtotals menu?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

3 Antwoorden

0

beantwoord 2020-06-03 00:13:20 +0200

RPG gravatar image

updated 2020-06-03 00:23:04 +0200

Naar mijn idee is er een opmaakstijl verdwenen. Het is ook verdwenen in mijn versie van LibreOffice. Bij mij komt alles weer goed door het toevoegen van de opmaakstijl Resultaat voor Nederlands of Result voor Engels. In de opmaakstijl moet wel de gewenste opmaak toegevoegd worden. Het is ook mogelijk om dit permanent te wijzigen in de standaard template.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

In Libre 6 heb ik alleen opmaakprofielen. En Resultaat staat daar niet bij. In 5 zijn er wel opmaakstijlen. En staat resultaat er wel bij.

Leo de Kam gravatar imageLeo de Kam ( 2020-06-03 14:14:24 +0200 )bewerken

Ik heb er een bugmelding voor gemaakt.

Het lijkt erop dat bij het maken van een nieuwe, leuke set stijlen, die twee zijn verwijderd.

https://bugs.documentfoundation.org/s...

cornouws gravatar imagecornouws ( 2020-06-09 09:44:24 +0200 )bewerken

Top dank! Misschien mogelijkheid om het bij opties in te kunnen stellen of totalen en/subtotalen geaccentueerd wilt zien.

Leo de Kam gravatar imageLeo de Kam ( 2020-06-09 14:01:43 +0200 )bewerken
0

beantwoord 2020-06-02 20:50:48 +0200

Leo de Kam gravatar image

Klopt. dat is precies wat ik bedoel.... dat is niet erg als je een klein bestandje hebt... maar als je een groot bestand hebt zie je door het ontbreken van accentuering van de subtotalen, door de bomen het bos niet meer.... en zodoende zit ik voor mijn werk laptop nog steeds op ubuntu 16.04. Als ik die accentuering handmatig moet aanbrengen, dan kost me dat uren.

Als voorbeeld een anoniem bestand. Het betreft een totalisering van werkgeverskosten per kostenplaats. Bij de 1e drie subtotalen heb ik de weergave aangepast zoals deze was t/m Libre 5. En daaronder zie je de wijze waarop subtotalen nu worden weergegeven... zonder enige accentuering... niet te doen. Ik kan ook niks vinden in opties om iets van accentuering van subtotalen weer te geven.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Ctrl+H ... SUBTOTAL (in zoeken)

Formules (bij Zoeken in)

Alles Vinden ...

alle cellen gemarkeerd

Opmaakprofiel toepassen.

Helpt dat :) ?

cornouws gravatar imagecornouws ( 2020-06-02 21:02:47 +0200 )bewerken

Sorry... ik begrijp je instructie niet Ctrl H doet niks... bedoel je Ctrl + F ??? en dan ??

Leo de Kam gravatar imageLeo de Kam ( 2020-06-02 22:38:16 +0200 )bewerken
0

beantwoord 2018-10-23 23:28:04 +0200

cornouws gravatar image

updated 2018-10-23 23:28:58 +0200

Hi Leo,

Ik vermoed dat je een functie gebruikt(e) waarbij de subtotalen een apart opmaakprofiel hadden. En misschien nog wel hebben, maar dat dat opmaakprofiel in de nieuwe versie anders is..

Heb je evt. een voorbeeldbestand? (In de werkbalk voor het tekstvak zit als zesde van links een knop om een bestand in te voegen..)

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Sorry voor de late reactie..... gedoe met de account. bijgaand een voorbeeld bestand van hoe het in libre 5 er uit zagC:\fakepath\voorbeeld.xls

Leo de Kam gravatar imageLeo de Kam ( 2019-03-03 17:09:43 +0200 )bewerken

dank - de cel met functie Subtotaal in jouw voorbeeld heeft een ander opmaakprofiel. En het geeft in de huidige versies inderdaad nog steeds vet/cursief als opmaak.

Het lijkt me redelijk stug dat dat automatisch is gegaan in LibreOffice x... Of ?

cornouws gravatar imagecornouws ( 2019-03-05 23:07:13 +0200 )bewerken

Ik ben me niet bewust dat ik ooit een opmaakprofiel heb gekozen. Niet in Libre 5 en niet in Libre 6. Ik heb ook nooit een standaard opmaakprofiel gewijzigd. Out of the box wordt in Libre 5 subtotalen vet/onderstreept/schuingedrukt weergeven. En in 6 niets van dat alles. En dan krijg je dus een bijna onleesbaar overzicht waarin subtotalen er niet uitspringen. Ik heb in 6 nu wel wat andere opmaakprofielen uitgeprobeerd, maar dat levert niet het resultaat op dat subtotalen er uit springen. Het leek me eerst dat het geregeld was in Gegevens/subtotalen/tabblad opties, maar dat is dus niet zo.

Leo de Kam gravatar imageLeo de Kam ( 2019-03-06 08:34:49 +0200 )bewerken

Ik snap dat je je het niet bewust bent.

Als ik LibreOffice 5.0.6 start, werkblad, in paar cellen waarde invoer, dan daaronder =SUBTOTAAL(9;<bereik>) .. is het gewoon standaardopmaak. Dus niet automatisch een opmaakprofiel :)

cornouws gravatar imagecornouws ( 2019-03-06 10:05:49 +0200 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2018-10-22 10:44:23 +0200

Bekeken: 80 keer

Laatst bijgewertkt: Jun 03 '20