ALS formule geeft foutmelding of komt met verkeerd antwoord

Ik heb toch nog een vraag.
Mijn formule “ALS” werkt niet geheel goed.

A B C D E F G H I J K L
2 Code NAAM HCP Code NAAM HCP uitslag uitslag Uitslag na hcp verrekening Uitslag na hcp verrekening winnaar
3 PH Pim Hopman 29 JV Jan Vroege 12 34 14 117 117 Pim Hopman
4 HD Harry Duijm 12 CN Cor Nagelkerken 19 17 27 142 142 Cor Nagelkerken
5 X n/a 1 X n/a 1 0 0 n/a

=ALS(B4=E4;n/a;ALS(K4>J4;F4;ALS(J4>K4;C4;ALS(J4=K4;GELIJK))))

Als er niemand in de groep speelt geef je X aan en in het schema komt dan “n/a” te staan in “L”
Als speler “C” van “F” na verrekening “J” “K” wint komt zijn naam in “L” te staan over andersom.
Maar als het gelijk is “J” “K” krijg ik in “L”
niet “GELIJK” te staan.
Wat staat er fout in de formule ???

(google translate)
Hallo @wedebe1121,
Controleer of de getallen in de kolommen J en K gehele getallen zijn.

Hello @wedebe1121,
Please verify that the numbers in the columns J and K are integer numbers.

Steph1,

Kolom “J” en “K” is de uitkomst van een formule, maar als ik “J” en “K” door vaste (hele) getallen verander blijft de uikomst hetzelfde.

Column “J” and “K” are the result of a formula, but if I change “J” and “K” by fixed (whole) numbers the result remains the same.

I will continue in English if you don’t mind.

Could you upload a small example, using the 7th icon from the tool bar? Thanks in advance!

Steph1,
Sorry but I don’t know how to upload.
I only see 5 icon’s !
Wim.

PKG
I think I have a different login screen, because I don’t see these icons.
I look via “https://ask.libreoffice.org/t/als- formula-gives-foutmelding-of-komen-met-verkeerd- Answer/97188”.
Please provide the correct link to this form page. (thanks)

Ich glaube, ich habe einen anderen Anmeldebildschirm, weil ich diese Symbole nicht sehe.
Ich schaue über „https://ask.libreoffice.org/t/als-formula-gives-foutmelding-of-komen-met-verkeerd-Answer/97188“.
Bitte geben Sie den korrekten Link zu dieser Formularseite an. (Danke)
Wim

wedstrijdschema biljarten V1.xlsx (67.0 KB)

Je hebt er een ‘Als’ teveel in staan aan het eind en een te plaatsen tekst, zoals n/a, moet tussen aanhalingstekens staan. De formule met zijn =ALS(B4=E4;"n/a";ALS(K4>J4;F4;ALS(J4>K4;C4;"gelijk")))

Kees,
Dank wederom, ook ik heb verschillende formules geprobeerd, doch kreeg bij gelijke standen en met jou voorgestelde formule “FOUT:501” te zien, en bij “X” of indien “dezelfde naam/code” ingevoerd “#NAAM?” te zien

@wedebe1121:PKG,

Thanks, It was my fault, I press on the “Suggest a solution” button.
You want also the file ??