Gepaste formule

Zie tabel in bijlage.
Kolom a bevat getallen, minstens twee van elk. In de celllen b1 tot e12 staan de cijfers 0, 1 of 2.
Als in elke kolom b tot e minstens 2 verschillende cijfers staan voor elk getal in kolom a dan krijgen we per kolom 1(=WAAR) in rij 13, anders 0(=ONWAAR). Hoe kan ik dat via formules bepalen. Mag eventueel ook via een hulptabel zoals in de lichtgele rijen eronder.
2van3OK_1van3NOK.ods

Ik heb geen idee waar je heen wilt met deze vraag. Je kunt geen vergelijking maken in een verschillende rijen en de uitkomst in één rij onderaan plaatsen. Wat ik uit je vraag begrijp is dat je per rij wilt weten of er minstens twee verschillen getallen in b-e staan ten opzichte van a.
Ik heb de vergelijking in stappen gedaan. In kolom G vergelijk ik of (jouw) a gelijk is aan (jouw) b. In kolom H vergelijk ik of a gelijk is aan c. In kolom I vergelijk ik of a gelijk is aan d. In kolom J vergelijk ik of a gelijk is aan e. In K tel ik op hoe vaak dit verschillend is. En in L kijk ik of dit groter dan of gelijk is aan twee. Bekijk mijn oplossing in https://we.tl/t-tl9YnK1FDN

Hi Kees, kleine correctie: …als in kolom b tot e minstens 2 verschillende…sorry.

Het antwoord van Kees is eenvoudig maar niet echt een antwoord. Zelf had ik de volgende werkwijze, maar te ingewikkeld. KAN HET EENVOUDIGER?
2van3OK_1van3NOK1.ods

13 mei: Misschien niet eenvoudiger, maar wel directer (met stapsgewijze uitleg)!
Er zat nog een klein foutje in, nu verbeterd 2van3OK_1van3NOK2.ods

volgens mij is de formule in cell G2: =COUNTIF(C2:F2;B2) : telt aantal keren dat waarde B2 voorkomt in range C2-F2.
Deze formule copieeren in rijen 3-13
In kolom H een test uitvoren op het aantal. (kan ook al in kolom G, maar dan geen tussenresultaten en minder goed leesbaar)

Hi parsely, eigenlijk is het al opgelost. Je mag in het laatste rekenblad ( zie hoger C:\fakepath\2van3OK_1v…NOK2…ods) alle waarden in kolom A1-A13 veranderen tussen 0 en 4 en ook in B1-E13 tussen 0,1 of 2. Je krijgt dan prompt de tussenresultaten in rijen 26-30 en het eindresultaat in rij 14. De bewerking onder de tabel geeft als voordeel dat je de rijen van die tabel nog in willekeurige volgorde kunt sorteren.

Heb niet gedownload, omdat ‘file antwoorden’, voor mij, aangeven dat het antwoord niet in een paar zinnen past. Achtergrond is de server (kosten<>0) niet met hele bestanden, en dataverkeer, te belasten.

Alle begrip, maar met “AANTALLEN.ALS” ipv “AANTAL.ALS” kun je bvb in kolom B tellen hoeveel waarden gelijk aan x zijn ALS de waarde in kolom A gelijk is aan y. Vermoedelijk gaat het ook nog voor een bijkomende kolom (dus aantal als An=y, en Bn=x en Cn=z denk ik). Het door mij opgeladen bestand is 27kB (64bit versie)!

Op een ander Engels forum was lange tijd ken johnson actief. Hij was uitermate goed in het schrijven van formules waarin hij veel met array’s werkte. Ik ben dat de laatste tijd ook wat gaan lezen. Door de opgedane kennis ben ik ook meer van array in een werkblad gaan begrijpen. Ik heb wel gebruik gemaakt van hulpvelden: Ik heb een tabel van de zelfde grote aangemaakt waarin de getallen voor een cijfer uit de begin kolom staan met onderstaande formule. De vergelijking met het begin getal is wel steeds anders.

=IF (B2:B14=0 ;INDEX(C2:F14;0);"")

Daarna het ik met de volgende formule de 4 kolommen in de vijf tabellen onderzocht. Ook in deze formule is steeds een kleine wijziging aangebracht voor de kolommen en de tabel. Dus 20 keer onderstaande formule.

=COUNTIF(FREQUENCY(H$2:H$14;{0;1;2});“0”)<>3

Daarna was er nog een AND formule nodig om de uitkomst van vijf waarden naar een enkele waarde te brengen.

De laatst geplaatste bijdrage had een iets langere tabel maar het kostte weinig moeite om alles aan te passen. De adressen voor de lengte van de tabel hadden een wijziging nodig. De laatst geplaatste bijdrage maakte dat ik het een en ander ook mooi kon testen.

Array formules of Matrix formules laten zich niet zo gemakkelijk veranderen aan gezien het gehele gebied geselecteerd moet worden. Ik gebruik hier steeds meer de formules assistent voor.

De control toets in combinatie met het sterretje of het deelteken(/) (beiden op het nummerieke toetsen bord) helpen daarbij.16205598712526168RPG02.ods