Hoe werkt "Weergegeven waarde" in een Draaitabel

In een Draaitabel probeer ik in de Eigenschappen, voor een specifiek Gegevensveld, de Weergegeven waarde te veranderen.
Ik kies Type: Verschil met
Wanneer ik een Basisveld heb gekozen, kan ik als Basisitem kiezen uit: vorig item, volgend item of een van de voorkomende waardes van het basisveld.
Ongeacht de combinatie die ik kies, wordt in het resultaat van de draaitabel in de betreffende kolom weergegeven: #WAARDE.
De helptekst op internet maakt mij niet duidelijk hoe de functie werkt. Kan iemand mij uitleggen hoe deze functie werkt?

Ik krijg het idee dat de gegevens niet goed aangegeven zijn. De foutcode #Waarde duidt er naar mijn idee op dat er een getal staat maar dat LibreOffice dat getal niet als getal ziet.
menu → Gegevens → Tekst naar getallen

Bovenstaande opdracht converteert geselecteerde gegevens naar echte getallen.

De waardes in de kolommen zijn allemaal numeriek. Behalve de headers natuurlijk.

Datum Maand Omzet Kosten
03-01-24 1 2.481,00 124,00
06-01-24 1 3.652,00 325,00
06-02-24 2 2.471,00 166,00
05-02-24 2 3.148,00 481,00
01-03-24 3 4.129,00 257,00
08-03-24 3 1.547,00 319,00
17-03-24 3 2.145,00 125,00
25-04-24 4 3.652,00 423,00
26-04-24 4 1.785,00 147,00

Op deze tabel heb ik een draaitabel gemaakt, met diverse Weergaves van de kolom Kosten. Onderstaand het resultaat, waarin ik heb aangegeven hoe de Weergave is gespecificeerd.
Alleen de weergave Normaal en % van kolom werken. Andere Weergaves werken niet. Ik begrijp niet wat er aan de hand is.

Normaal % van kolom Voorlopig totaal
Gegevens
Maand Datum Som - Omzet Som - Kosten Som - Kosten Som - Kosten
1 03-01-24 2.481,00 124,00 5,24% #WAARDE!
06-01-24 3.652,00 325,00 13,73% #WAARDE!
1 Resultaat 6.133,00 449,00 18,97% #WAARDE!
2 05-02-24 3.148,00 481,00 20,32% #WAARDE!
06-02-24 2.471,00 166,00 7,01% #WAARDE!
2 Resultaat 5.619,00 647,00 27,33% #WAARDE!
3 01-03-24 4.129,00 257,00 10,86% #WAARDE!
08-03-24 1.547,00 319,00 13,48% #WAARDE!
17-03-24 2.145,00 125,00 5,28% #WAARDE!
3 Resultaat 7.821,00 701,00 29,62% #WAARDE!
4 25-04-24 3.652,00 423,00 17,87% #WAARDE!
26-04-24 1.785,00 147,00 6,21% #WAARDE!
4 Resultaat 5.437,00 570,00 24,08% #WAARDE!
Totaal Resultaat 25.010,00 2.367,00 100,00% #WAARDE!

Ik heb ook een geruime tijd zitten klikken voordat ik iets van een oplossing vond. Maar de oplossing vraagt een andere zienswijze. Het lukt mij wel om met draaitabellen maar uitleggen is veel moeilijker. Maar onderstaande link verwijst naar een video van een uur en ook 30 bladzijden tekst. Het is echt mooie uitleg.
https://forum.openoffice.org/nl/forum/viewtopic.php?t=2949

VoorbeeldDraaitabel.ods (15.4 KB)

De som van de omzet is verbonden met “Vorig Item” van het “Datum” veld. Ik weet ook niet precies wat het doel is maar soms is het zoeken een doel op zich.

Hey bedankt!
Nu begrijp ik hoe de functie werkt. Het basisveld moet een van de rijvelden of kolomvelden zijn.
Het is inderdaad anders dan dat ik had verwacht en het levert mij niet iets op waar ik naar op zoek was.
Ik begrijp echter wel waar verschillende combinaties in een weergave nuttig voor kunnen zijn.
In volgend voorbeeld laat ik het zien.

Gegevenstabel:

Datum Maand Omzet Kosten
03-01-24 1 2.481,00 124,00
06-01-24 1 3.652,00 325,00
05-02-24 2 3.148,00 481,00
06-02-24 2 2.471,00 166,00
01-03-24 3 4.129,00 257,00
08-03-24 3 1.154,00 198,00
08-03-24 3 1.547,00 319,00
17-03-24 3 2.145,00 125,00
25-04-24 4 3.652,00 423,00
26-04-24 4 1.785,00 147,00

Draaitabel met erboven wat in de verschillende kolommen wordt weergegeven:

Voorlopig totaal op maand Voorlopig totaal op maand Voorlopig totaal op datum Verschil met vorig in maand Verschil met vorig in datum
Gegevens
Maand Datum Som - Omzet Som - Kosten Som - Kosten Som - Kosten Som - Kosten
1 03-01-24 2.481,00 124,00 124,00
06-01-24 3.652,00 325,00 449,00 201,00
1 Resultaat 6.133,00 449,00
2 05-02-24 3.148,00 481,00 481,00
06-02-24 2.471,00 166,00 647,00 -315,00
2 Resultaat 11.752,00 1.096,00 198,00
3 01-03-24 4.129,00 257,00 257,00
08-03-24 2.701,00 517,00 774,00 260,00
17-03-24 2.145,00 125,00 899,00 -392,00
3 Resultaat 20.727,00 1.995,00 252,00
4 25-04-24 3.652,00 423,00 423,00
26-04-24 1.785,00 147,00 570,00 -276,00
4 Resultaat 26.164,00 2.565,00 -329,00
Totaal Resultaat

Met het Voorlopig totaal van Som kosten wordt op maandniveau en binnen de maand een voorlopig totaal weergegeven.
De kolommen Verschil met van Som kosten geven op verschillende niveaus een soort differentiaal. Met de kleine hoeveelheid gegevens in het voorbeeld is het nauwelijks interessant, maar bij grote hoeveelheden gegevens kan dit inzicht geven in de manier waarop een gegevensreeks klimt en daalt.

Zoals gezegd, het werkt heel anders dan ik dacht en hoopte, maar het is wel interessant voor bepaalde gegevensstructuren. Wanneer je zowel rijvelden als kolomvelden gebruikt, kun je zelfs inzicht geven in bijvoorbeeld partiële differentialen.

Jammer is, dat de draaitabel niet zelf in de header aangeeft welke Weergave de kolom laat zien. Ik heb het er nu zelf buiten de draaitabel boven geplaatst.

De vormgeving van een draaitabel laat niet zoveel toe maar het zou kunnen dat er ook meer mogelijk is dan op het eerste gezicht zo blijkt. In de help file staat een klein zinnetje en dat is: Een tabel die met de Draaitabel is gemaakt, is een interactieve tabel. Gegevens kunnen geschikt, opnieuw geschikt of samengevat worden volgens verschillende standpunten.

De betekenis hiervan is mij ook pas na lang oefenen duidelijk geworden. Maar de datum kolom laat zich feitelijk automatisch groeperen tot op seconden. Ik ben hier ook pas achter gekomen door de help file heel aandachtig te lezen. Ook is het mogelijk om meer of minder details per item te tonen.

@Bart.56 Ik heb draaitabellen dit weekend nog wat langer onderzocht en dan zie je verrassende dingen maar misschien is het jezelf ook opgevallen. Ik heb er twee kolommen in gemaakt waarvan de getallen snel te overzien zijn. Ook heb ik meer datums in gevoegd en groepering van de datums toegepast.

Dan blijkt dat je ook echt voorzichtig met het een en ander moet zijn aangezien de uitkomsten anders kunnen zijn dan je verwacht. Ik heb er een klein
VoorbeeldDraaitabel04.ods (21.1 KB)